Nová šance, z.s.

Správcovství areáluAktualizováno 21.03.2018

Areál bývalých kasáren

Rozloha tohoto areálu je 39 400 m2.

Nová šance zde sídlí od 1. března 1999. Od této doby se kromě jiného staráme o údržbu travnaté plochy v celém areálu (sekání trávy, hrabání listí, sbírání ulámaných větví ze stromů apod.), o zdejší údržbu cest (asfaltování menších děr), zajišťujeme i hlídání objektu. V zimních měsících zajišťujeme úklid sněhu, a to nejen v areálu, ale také na příjezdové cestě. V případě dešťů nebo tání většího množství sněhu hlídáme i funkčnost kanalizace, aby nebyla zatopena příjezdová cesta.

Kromě výše uvedeného se staráme i o 14 budov, které jsou součástí našeho areálu. Některé budovy využíváme pro svoji činnost (Azylový dům, aministrativní budova, cvičné dílny, sklady a technické zázemí) a další budovy využívají zdarma nestátní neziskové organizace (DCHOO, Charita Hrabyně, Kola pro Afriku, Centrum pro rodinu, aj.).

Veškeré výše zmíněné činnosti provádíme na naše náklady.