Menu Zavřeno

Vznik Nové šance

NOVÁ ŠANCE, z.s.

je dobrovolná, nevládní, nepolitická a nezisková organizace, působící na území České republiky, především v regionu Severní Moravy a Slezska.

Nová šance byla založena a zaregistrována na Ministerstvu vnitra v roce 1998 jako občanské sdružení. Od 1. března 1999 sídlíme v areálu bývalých kasáren v Ostravě-Koblově. Od 3.9.2014 jsme se na základě nového občanského zákoníku stali zapsaným spolkem.


Po celou dobu se zabýváme stejnou činností, primárně především postvězeňskou péči (resocializací), která se zaměřuje zejména na hledání účinných forem snižování recidivy a efektivnější adaptaci propuštěných mužů z výkonu trestu. Dále se zaměřujeme i na pomoc lidem bez domova.

Stále se zvyšující  kriminalita a bezdomovectví jsou vždycky nepříjemným a složitým problémem v každé společnosti. Ale je jisté, že represe, vyloučení těchto lidí ze společnosti na její okraj (nejen úřady, zaměstnavateli, ale i samotnými občany), či jen materiální a finanční pomoc nestačí.

Komu ale pomoci nemůžeme, je klient, který pomoc odmítá, který nic nového ve svém životě hledat či měnit nechce.Na tyto činnosti a na registrovanou sociální službu Azylový dům, nám poskytují  finanční podporu Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava a Město Hlučín. … více podrobností na konkrétním odkazu v sekci O nás


Nezbytnou činností Nové šance po celou dobu, kdy zde sídlíme, je starost o tento areál. Tato činnost tvoří hlavní součást pracovní aktivizace našich klientů.


Ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a Probační a mediační službou ČR proběhnul v Nové šanci od října 2015 do října 2016 Pilotní projekt Probační dům, kde byli klienty podmíněně propuštění muži z výkonu trestu.


Aktivní účast v projektu Kola pro Afriku. Nová šance spolupracuje s projektem Kola pro Afriku. Je zde provozován centrální sklad kol pro celou ČR a hlavní servisní středisko pro kompletaci kol. Aktivně jsou do prací zapojeni i naši současní klienti a někteří bývalí klienti zde našli stálou práci. Nakládka kol pro Gambii se vždy uskutečňuje v areálu Nové šance za účasti několika desítek osob a velké mediální pozornosti.

       Podrobnosti o projektu na stránkách: www.kolaproafriku.cz


Pomáháme ukrajinským dětem

V rámci projektu “adopce na dálku“ již několik let finančně podporujeme ukrajinské děti a studenty. Měli jsme možnost jejich rodiny navštívit a mohli jsme se osobně přesvědčit, v jakých nuzných životních podmínkách žijí.


Projekt OPZ „Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu“ jsme úspěšně realizovali od 1.1.2017 do 31.12.2019.

V roce 2016 jsme zpracovali projekt a získali jsme finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a z Operačního programu Zaměstnanost pro  realizaci svého projektu: „Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu“. Projekt slouží nejen pro naše uživatele, ale i pro uživatele ostatních azylových domů a osoby ve výkonu trestu. Hlavním cílem projektu je vytvoření předpokladu úspěšného návratu osob po výkonu trestu zpět do společnosti a na trh práce a tím zabránění recidivy. Podrobnosti k projektu jsou uvedeny zde …

Rolovat nahoru