Menu Zavřeno

Vznik Nové šance

NOVÁ ŠANCE, z.s.

je dobrovolná, nevládní, nepolitická a nezisková organizace, působící na území České republiky, především v regionu Severní Moravy a Slezska.

Nová šance byla založena a zaregistrována na Ministerstvu vnitra v roce 1998 jako občanské sdružení. Od 1. března 1999 sídlíme v areálu bývalých kasáren v Ostravě-Koblově. Od 3.9.2014 jsme se na základě nového občanského zákoníku stali zapsaným spolkem.


Po celou dobu se zabýváme stejnou činností, primárně především postvězeňskou péči (resocializací), která se zaměřuje zejména na hledání účinných forem snižování recidivy a efektivnější adaptaci propuštěných mužů z výkonu trestu. Dále se zaměřujeme i na pomoc lidem bez domova.

Stále se zvyšující  kriminalita a bezdomovectví jsou vždycky nepříjemným a složitým problémem v každé společnosti. Ale je jisté, že represe a vyloučení těchto lidí ze společnosti na její okraj problém neřeší a pouhé poskytnutí materiální a finanční pomoci také nestačí.

Na naše činnosti a na registrovanou sociální službu Azylový dům, nám poskytují  finanční podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRMoravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava a Město Hlučín, Obec Šilheřovice (u Opavy).  … více podrobností na konkrétním odkazu v sekci O nás


Aktuální stav volných míst na Azylovém domě: 4 místa


Komu ale pomoci nemůžeme, je klient, který pomoc odmítá, který nic nového ve svém životě hledat či měnit nechce.


VEŘEJNÁ SLUŽBA PRO NAŠE UŽIVATELE

Organizujeme veřejnou službu a pro uživatele Azylového domu Nová šance nabízíme možnost odpracování hodin veřejné služby pro navýšení dávek pomoci v hmotné nouzi.
Veřejná služba se vykonává přímo v našem areálu.


Nezbytnou činností Nové šance po celou dobu, kdy zde sídlíme, je starost o dnes již náš areál. Jeho rozloha je 44.000 m2 a 16 budov. Tato činnost tvoří hlavní součást pracovní aktivizace uživatelů naší sociální služby.


Aktivní účast v projektu Kola pro Afriku. Nová šance spolupracuje s projektem Kola pro Afriku. Již několik let je zde provozován centrální sklad kol pro celou ČR a hlavní servisní středisko pro kompletaci kol. Aktivně jsou do prací zapojeni i někteří naši současní klienti a někteří bývalí klienti zde našli stálou práci. Nakládka kol pro Gambii se vždy uskutečňuje v areálu Nové šance za účasti několika desítek osob a velké mediální pozornosti.

Tomuto projektu v našem areálu zdarma poskytujeme prostory o celkové rozloze 900 m2.


Pomáháme ukrajinským dětem

V rámci projektu “adopce na dálku“ již několik let finančně podporujeme ukrajinské děti a studenty v jejich vzdělávání. V minulých letech jsme měli možnost jejich rodiny navštívit a osobně se přesvědčit, v jakých nuzných životních podmínkách žijí a že naše pomoc je zde velmi potřebná.


Ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a Probační a mediační službou ČR se realizoval v Nové šanci od října 2015 do října 2016 Pilotní projekt Probační dům, kde byli účastníky tohoto projektu podmíněně propuštění muži z výkonu trestu. Naše zkušenosti a výsledky z tohoto projektu jsou podkladem Probační a mediační službě při přípravě realizace prvního probačního domu, který by měl být otevřen v Písku.


Projekt OPZ „Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu“ jsme úspěšně realizovali od 1.1.2017 do 31.12.2019.

V roce 2016 jsme zpracovali projekt a získali jsme finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a z Operačního programu Zaměstnanost pro  realizaci svého projektu: „Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu“. Projekt sloužil nejen pro naše uživatele, ale i pro uživatele ostatních azylových domů a osoby ve výkonu trestu. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření předpokladu úspěšného návratu osob po výkonu trestu zpět do společnosti a na trh práce a tím zabránění recidivy. Podrobnosti k projektu jsou uvedeny zde …