Menu Zavřeno

Projekty s podporou Ostravy

Projekty financované z rozpočtu statutárního města Ostravy

Projekt individuální finanční podpory statutárního města Ostravy v naší organizaci Nová šance, z.s. v roce 2023

Statutární město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu v roce 2023 neinvestiční účelovou dotaci určenou pro opravu vnitřní komunikace a opravy oplocení v areálu sociální služby Azylový dům Nová šance.

Číslo projektu: 2385/2023/SVZ

Výše podpory: 130.000 Kč


Projekty realizované s finanční podporou statutárního města Ostravy v naší organizaci Nová šance, z.s. v roce 2022 a 2023.

Projekt Azylový dům Nová šance

Statutární město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu pro rok 2022 a rok 2023 neinvestiční účelovou dotaci na zabezpečení projektu sociální služby „Azylový dům Nová šance. Tato dotace slouží pro částečné financování provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním uvedené sociální služby pro cílovou skupinu mužů po výkonu trestu a mužů bez domova z Ostravy a okolí, kteří se ocitli v materiální a bytové nouzi.

Číslo projektu v roce 2022: 0384/2022/SVZ, v roce 2023: 0493/2023/SVZ

Realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022 a od 1.1.2023 – 31.3.2023

Výše podpořené částky pro rok 2022: 948.000 Kč, pro rok 2023: 948.000 Kč


Projekt Cvičná dílna Nové šance 2022 a 2023

Projekt „Cvičná dílna pro zvýšení zaměstnatelnosti osob opouštějících vězení“. Uživatelé Azylového domu Nová šance si zde obnovují pracovní návyky a vykonávají práce prospěšné azylovému domu a ostatním neziskovým organizacím v Ostravě. Projekt navazuje na část úspěšného projektu cvičných dílen v programu OPZ a programech města Ostravy a dále jej rozvíjí.

Realizace projektu v roce 2022 : 1.1.2022 – 31.12.2022 a v roce 2023: 1.1.2023 – 31.12.2023

Výše podpořené částky pro rok 2022: 380.000 Kč a pro rok 2023: 380.000 Kč


Projekty realizované s finanční podporou statutárního města Ostravy v naší organizaci Nová šance, z.s. v roce 2021.

Projekt „Cvičná dílna pro zvýšení zaměstnatelnosti osob opouštějících vězení“. Uživatelé Azylového domu Nová šance si zde obnovují pracovní návyky a vykonávají práce prospěšné azylovému domu a ostatním neziskovým organizacím v Ostravě. Projekt navazuje na část úspěšného projektu cvičných dílen v programu OPZ a dále jej rozvíjí.

Realizace projektu: 1.1.2021 – 31.12.2021

Výše podpořené částky: 380.000 Kč


Projekty realizované s finanční podporou statutárního města Ostravy v naší organizaci Nová šance, z.s. v roce 2020.

V roce 2020 jsme z rozpočtu statutárního města Ostravy obdrželi účelovou dotaci z výnosu daní z hazardních her pro financování projektu „Oprava havarijního stavu oplocení areálu sociální služby Azylový dům Nová šance“.

Realizace projektu: květen 2020 – říjen 2020

Výše podpořené částky: 150.000 Kč

V projektu číslo: 1801/2020/SVZ se jednalo o opravu plotu kolem areálu Nové šance o délce cca 140 m. Oprava oplocení našeho areálu má a bude mít i do budoucna příznivý dopad na celkovou bezpečnost našich klientů (ročně 45-50 klientů) a tím i zvýšení kvality poskytované sociální služby. Oprava oplocení našeho areálu velmi prospěje i bezpečnosti a ochraně majetku dalším nestátním neziskovým organizacím, které v tomto areálu provozují svoji činnost.

—————————————————————————————————————————————

Projekt „Cvičná dílna pro zvýšení zaměstnatelnosti osob opouštějících vězení“. Uživatelé Azylového domu Nová šance si zde obnovují pracovní návyky a vykonávají práce prospěšné azylovému domu a ostatním neziskovým organizacím v Ostravě. Projekt navazuje na část úspěšného projektu cvičných dílen v programu OPZ a dále jej rozvíjí.

Realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2020

Výše podpořené částky: 400.000 Kč

—————————————————————————————————————————————

Projekty realizované s finanční podporou statutárního města Ostravy v naší organizaci Nová šance, z.s. v roce 2019.


Účelová dotace z výnosu daní z hazardních her pro financování projektu „Výměna střešní krytiny na budově Azylového domu Nová šance“.

Realizace projektu: červen 2019 – září 2019

Výše podpořené částky: 290.000 Kč

V projekt číslo: 2189/2019/SVZ se jednalo o celkovou výměnu střešní krytiny Azylového domu Nová šance pro muže po výkonu trestu.


Projekt „Cvičná dílna pro zvýšení zaměstnatelnosti osob opouštějících vězení“. Uživatelé Azylového domu Nová šance si zde obnovují pracovní návyky a vykonávají práce prospěšné azylovému domu a ostatním neziskovým organizacím v Ostravě.

Realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Výše podpořené částky: 120.000 Kč


Projekty realizované s finanční podporou statutárního města Ostravy v naší organizaci Nová šance, z.s. v roce 2018.


Projekt

Pořízení nového kotle na tuhá paliva v hlavní budově Nové šance

V roce 2018 podpořilo statutární město Ostrava ze svého rozpočtu výměnu stávajícího nevyhovujícího kotle za nový. Jednalo se o kotel na tuhá paliva, hnědé uhlí Bílina ořech 2, plně automatický s řízeným ekologickým spalováním.

Projekt s evidenčním číslem 3187/2018/SVZ byl statutárním městem Ostrava podpořen ve výši 187.000 Kč.


Projekt

Projekt pro sociální službu Azylový dům Nová šance, projekt s evidenčním číslem 0288/2018/SVZ. Podpořen byl z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 870.000 Kč pro rok 2018.

Resocializační program a integrační aktivity pro muže po propuštění z VTOSProjekt pracovní aktivizace ve cvičných dílnách

Cvičná dílna pro rozvoj pracovních kompetencí a přípravu na zaměstnání osob opouštějících vězení. Uživatelé Azylového domu Nová šance si zde obnovují pracovní návyky a vykonávají práce prospěšné azylovému domu a ostatním neziskovým organizacím v Ostravě.