Menu Zavřeno

Nadace ČEZ

Projekt Sportem k nové šanci

V loňském roce 2019 jsme podali žádost na Nadaci ČEZ o poskytnutí finančního příspěvku na vybavení a nalajnování hřiště v našem areálu v blízkosti azylového domu.

S projektem jsme uspěli a Nadace ČEZ nám v rámci grantového řízení Oranžové hřiště poskytla dotaci ve výši 82.140 Kč. I naše organizace se částečně na tomto projektu finančně podílela.

Projekt se realizoval na podzim roku 2019 a jeho odbornou část dodala specializovaná firma na sportovní vybavení. Součástí dodávky byla nejen konstrukce hřiště, branky a sítě, ale i různé míče a také nalajnování hřiště.

Hřiště je realizované jako víceúčelové a bude sloužit našim klientům jako fotbalové, volejbalové, nohejbalové i basketbalové.Vzhledem k tomu, že již několik let pořádá naše organizace sportovní dny pro děti z okolních sociálně vyloučených lokalit, budou toto hřiště využívat i tyto děti.

Hřiště bylo dokončeno těsně před zimním obdobím, jeho slavnostní otevření a uvedení do provozu se uskutečnilo až v jarních měsících roku 2020.

Budeme rádi, když toto hřiště bude sloužit našim klientům a dětem z vyloučených lokalit po dlouhou dobu a bude hodně využíváno.