Menu Zavřeno

Spolupracující organizace

Probační a mediační služba České republiky
Vězeňská služba České republiky
Potravinová banka
Diecézní charita Ostravsko-Opavská
Charita Hlučín
Farní úřad Šilheřovice
Farní úřad Šilheřovice
Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice
Římskokatolická farnost Ostrava-Hrušov