Menu Zavřeno

Správcovství areálu

Areál bývalých kasáren

Rozloha tohoto areálu je 39 400 m2.

Nová šance zde sídlí od 1. března 1999. Od této doby se kromě jiného staráme o údržbu travnaté plochy v celém areálu (sekání trávy, hrabání listí, sbírání ulámaných větví ze stromů apod.), o zdejší údržbu cest (asfaltování menších děr), zajišťujeme i hlídání objektu. V zimních měsících zajišťujeme úklid sněhu, a to nejen v areálu, ale také na příjezdové cestě. V případě dešťů nebo tání většího množství sněhu hlídáme i funkčnost kanalizace, aby nebyla zatopena příjezdová cesta.

Kromě výše uvedeného se staráme i o 14 budov, které jsou součástí našeho areálu. Některé budovy využíváme pro svoji činnost (Azylový dům, aministrativní budova, cvičné dílny, sklady a technické zázemí) a další budovy využívají zdarma nestátní neziskové organizace (DCHOO, Charita Hrabyně, Kola pro Afriku, Centrum pro rodinu, aj.).

Veškeré výše zmíněné činnosti provádíme na naše náklady.