Menu Zavřeno

Správcovství areálu

Areál bývalých kasáren

Rozloha tohoto areálu je 39 400 m2.

Nová šance zde sídlí od 1. března 1999. Od této doby se staráme o 14 budov, které jsou součástí našeho areálu. Některé budovy využíváme pro svoji činnost (Azylový dům, administrativní budova, cvičné dílny, vrátnice, sklady a technické zázemí) a další budovy využívají zdarma nestátní neziskové organizace (Diecézní charita ostravsko-opavská, Charita Hrabyně, Kola pro Afriku o.p.s., Centrum pro rodinu, aj.).

Na budovách provádíme také menší opravy, hlavně opravy střech, svodů, okapů. Opravujeme také venkovní oplocení areálu, provádíme údržbu stromů a zajišťujeme i jejich novou výsadbu, atd..

Staráme se také o údržbu travnatých ploch v celém areálu (sekání trávy, hrabání listí, sbírání ulámaných větví ze stromů apod.), nemalé finanční prostředky dáváme na údržbu zdejších cest (vysprávka a asfaltování menších děr).

V zimních měsících zajišťujeme úklid sněhu, a to nejen v areálu, ale také na příjezdu k areálu v blízkosti vrátnice.

V případě dešťů nebo tání většího množství sněhu hlídáme i funkčnost kanalizace, aby nebyla zatopena příjezdová cesta.

Objekty v areálu jsou hlídány kamerovým systémem

Veškeré výše zmíněné činnosti a opravy provádíme na naše náklady.