Menu Zavřeno

Projekt s podporou MSK

Moravskoslezký kraj naší organizaci Nová šance, z.s. v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019″ poskytnul dotaci na pořízení motorového vozidla.

Dotační projekt je veden pro číslem smlouvy 02444/2019/SOC.

Poskytnutá dotace je ve výši 300.000 Kč s max. podílem poskytovatele dotace ve výši 76,92% uznatelných nákladů projektu.

Realizace projektu je od 1.1.2019 do 30.6.2020.

Finanční prostředky využijeme na nákup nového osobního automobilu, který víceúčelově využijeme v těchto oblastech:
–    přeprava našich starších a nemocných klientů k rehabilitacím, k lékaři, na různé úřady
–    přeprava nových zájemců o naši službu z terénu do našeho zařízení
–    přeprava klientů v rámci tzv. Aktivizačních a motivačních výjezdů v rámci resocializačních programů a projektů OPZ
–    dovoz jídla z Potravinové banky a šatstva z různých sbírek
–    na přepravu dětí ze sociálně slabých rodin, o které se starají Sestry Matky Terezy v Ostravě, které rády využívají našeho areálu a podmínek připravených našimi klienty v rámci jarních, letních i podzimních prázdnin
Tento automobil bude také využitý k zajištění komunikace s úřady, s věznicemi na území Moravskoslezského kraje, PMS, k účasti v komisích komunitního plánování, poradních týmů ředitelů věznic, atd.


Dotační program Moravskoslezského kraje a Evropské unie „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 – 2020 a projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“.

Účelem poskytnutí této dotace je podpora realizace sociální služby Azylový dům Nová šance, registrační číslo 6291831.

Období realizace: od 1.1.2019 do 31.12.2020

Indikátor: minimálně 25 podpořených účastníků.Projekt 

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

V roce 2018 podpořil Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu výměnu stávajícího nevyhovujícího kotle pro vytápění Azylového domu Nová šance za nový. Jedná se o kotel na tuhá paliva, hnědé uhlí Bílina ořech 2, plně automatický s řízeným ekologickým spalováním.

Projekt s evidenčním číslem 07096/2018/SOC byl Moravskoslezským krajem podpořen ve výši 142.600 Kč.

Rolovat nahoru