Menu Zavřeno

Projekt s podporou MSK

Dotační program Moravskoslezského kraje a Evropské unie „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ na rok 2022-2024.
Reg.č.projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Účelem poskytnutí této dotace byla podpora realizace sociální služby Azylový dům Nová šance, registrační číslo 6291831.

Období realizace: od 1.1.2022 do 31.12.2024

Číslo smlouvy: 04317/2022/SOC

Výše poskytnuté dotace: 9 059 000 Kč

Indikátor: minimálně 20 podpořených účastníků.


Moravskoslezský kraj v roce 2021 naší organizaci Nová šance, z.s. v rámci „Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021 v rámci dotačního titulu „PSDP 3/21 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb“ souvisejících se financováním nového pracovního místa účetní a personalista a na úhradu osobních nákladů spojených se stravováním zaměstnanců sociální služby Azylový dům Nová šance.

Dotační projekt je veden pod číslem smlouvy 04563/2021/SOC.

Poskytnutá dotace je ve výši 390.000 Kč.

Realizace projektu byla od 1.1.2021 do 31.12.2021.


Dotační program Moravskoslezského kraje a Evropské unie „Podpora služeb sociální prevence“ na rok 2021 a projekt „Podpora služeb sociální prevence 3“.

Účelem poskytnutí této dotace byla podpora realizace sociální služby Azylový dům Nová šance, registrační číslo 6291831.

Období realizace: od 1.1.2021 do 31.12.2021

Číslo smlouvy: 01891/2020/SOC

Výše poskytnuté dotace: 3 468 000 Kč

Indikátor: minimálně 15 podpořených účastníků.


Moravskoslezský kraj v roce 2020 naší organizaci Nová šance, z.s. v rámci „Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020 v rámci dotačního titulu PSDP 3/20″ poskytnul dotaci na dofinancování osobních nákladů souvisejících se zřízením nového pracovního místa účetní a personalista a na úhradu osobních nákladů spojených se stravováním zaměstnanců sociální služby Azylový dům Nová šance.

Dotační projekt je veden pod číslem smlouvy 06720/2020/SOC.

Poskytnutá dotace je ve výši 208.000 Kč.

Realizace projektu byla od 1.1.2020 do 31.12.2020.


Moravskoslezský kraj naší organizaci Nová šance, z.s. v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019″ poskytnul dotaci na pořízení motorového vozidla.

Dotační projekt je veden pod číslem smlouvy 02444/2019/SOC.

Poskytnutá dotace byla ve výši 300.000 Kč s max. podílem poskytovatele dotace ve výši 76,92% uznatelných nákladů projektu.

Realizace projektu se uskutečnila od 1.1.2019 do 30.6.2020.

Finanční prostředky jsme využili na nákup nového osobního automobilu, který víceúčelově i v současnosti užíváme v těchto oblastech:
–    přeprava našich starších a nemocných klientů k rehabilitacím, k lékaři, na různé úřady
–    přeprava nových zájemců o naši službu z terénu do našeho zařízení
–    přeprava klientů v rámci tzv. Aktivizačních a motivačních výjezdů v rámci resocializačních programů a projektů OPZ
–    dovoz jídla z Potravinové banky a šatstva z různých sbírek
–    na přepravu dětí ze sociálně slabých rodin, o které se starají Sestry Matky Terezy v Ostravě, které rády využívají našeho areálu a podmínek připravených našimi klienty v rámci jarních, letních i podzimních prázdnin
Tento automobil je také využitý k zajištění komunikace s úřady, s věznicemi na území Moravskoslezského kraje, PMS, k účasti v komisích komunitního plánování, poradních týmů ředitelů věznic, atd.


Dotační program Moravskoslezského kraje a Evropské unie „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 – 2020 a projekt „Podpora služeb sociální prevence 4“.

Účelem poskytnutí této dotace byla podpora realizace sociální služby Azylový dům Nová šance, registrační číslo 6291831.

Období realizace: od 1.1.2019 do 31.12.2020

Indikátor: minimálně 25 podpořených účastníků.Projekt 

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

V roce 2018 podpořil Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu výměnu stávajícího nevyhovujícího kotle pro vytápění Azylového domu Nová šance za nový. Jedná se o kotel na tuhá paliva, hnědé uhlí Bílina ořech 2, plně automatický s řízeným ekologickým spalováním.

Projekt s evidenčním číslem 07096/2018/SOC byl Moravskoslezským krajem podpořen ve výši 142.600 Kč.