Menu Zavřeno

Využití budov areálu

Využití budov v areálu bývalých kasáren

Nová šance v areálu bývalých kasáren v Ostravě-Koblově sídlí od 1. března 1999. V roce 2011 byl na naši organizaci převeden areál, ve kterém sídlíme, a součástí tohoto převodu byly i značně zchátralé budovy, ve kterých dříve sídlila Armáda ČR, která odešla v roce 1991.
V minulých letech se nám podařilo zde získat již několik nestátních a charitativních organizací, které užívají tyto budovy bezúplatně pro svou činnost nebo je využívají jako své skladové prostory. V současné době jsou všechny budovy plně využity.

Pro lepší orientaci uvádíme plánek areálu a organizací, které výše uvedené budovy užívají.

Rozloha tohoto areálu je 39 400 m2.