Menu Zavřeno

Duchovní činnost

Jako velmi významné pro obrat v životním nasměrování  našich uživatelů vnímáme rozvíjení duchovních hodnot, schopnost naučit se děkovat nejen lidem, ale i Pánu Bohu, naučit se vděčnosti. Uvědomit si, že nejsem jediný na světě, ale že i já mohu pomáhat druhým lidem. Proto máme v našem středisku také společný duchovní program, se kterým jsou uživatelé seznámeni ještě před přijetím.  Na uživatelích záleží, zda se duchovního programu zúčastní. Uživatele přijímáme bez rozdílu  náboženského vyznání.

Každý pracovní den se ráno setkáváme na AD v menší místnosti zvané „kaple“(určené pro osobní nebo společnou modlitbu), kde zahajujeme den ranní modlitbou trvající cca 10 minut.

V rámci duchovního programu jezdíme 1x týdně na mši svatou do místní kaple v Ostravě -Koblově. Navázali jsme úzkou spolupráci s místním knězem, který do našeho AD  také občas zavítá a má pro naše uživatele vždy vlídné slovo. Vlivem těchto setkávání a užší spolupráce, pomáháme při opravách fary, kostela i výše zmíněné kaple.

Navázali jsme  úzkou duchovní spolupráci  s  Řádem  Misionářky lásky – Sestry Matky Terezy, které sídlí  v Ostravě – Přívoze, na ulici Palackého. Zde máme  každý pátek možnost  zapojit se do jejich duchovního programu. V tomto programu je prostor pro modlitbu (sv. růžence,  adorace, mše sv.) a následný rozhovor.

V případě zájmu je možné uživatelům zapůjčit, popř. i darovat různou literaturu, knihy (včetně Bible), časopisy, CD, DVD, a jiné. Nabízíme uživatelům možnost shlédnutí zajímavého dokumentu nebo  filmu.

Pravidelně každoročně pořádáme poutní výlety. Velmi oblíbené je námi navštěvované poutní místo Svatý Hostýn. Přestože jsou tyto poutě dobrovolné,  jezdí s námi téměř všichni  uživatelé. Podle počtu účastníků jezdíme více auty.  Po ukončení této cesty nám uživatelé sdělují, jak se jim tato akce líbila.   Zúčastňujeme se také poutě do Bosny a Hercegoviny (poutní místo Medžugorie).

Zúčastňujeme se také různých přednášek, koncertů a dalších duchovních a kulturních akcí. Vše hlavně záleží na zájmu našich uživatelů.

V případě osobního rozhodnutí pro přijetí víry, můžeme uživateli zajistit pravidelnou přípravu na svátost křtu nebo svátost biřmování. V minulosti se takto rozhodlo několik uživatelů.

Na závěr malý úryvek z knížky Petra Šabaky: Přijmout křest totiž znamená přijmout křesťanský styl života. Křest není vyvrcholením náboženského života člověka. Je teprve začátkem úžasné a dobrodružné cesty života s Bohem….

Rolovat nahoru