Menu Zavřeno

Duchovní činnost

Jako velmi významné pro obrat v životním nasměrování  našich uživatelů vnímáme rozvíjení duchovních hodnot, schopnost naučit se děkovat nejen lidem, ale i Pánu Bohu, naučit se vděčnosti. Uvědomit si, že nejsem jediný na světě, ale že i já mohu pomáhat druhým lidem. Proto máme v našem středisku také společný duchovní program, se kterým jsou uživatelé seznámeni ještě před uzavřením smlouvy o ubytování. 

Na uživatelích záleží, zda se duchovního programu chtějí účastnit nebo nechtějí. 

Každý pracovní den se ráno setkáváme na azylovém domě v menší místnosti zvané „kaple“(určené pro osobní nebo společnou modlitbu), kde zahajujeme den ranní modlitbou trvající cca 5-10 minut.

V rámci duchovního programu zpravidla jezdíme 1x týdně na mši svatou do místní kaple v Ostravě -Koblově. Navázali jsme úzkou spolupráci s místním knězem, kterému občas také pomáháme při opravách fary, kostela i výše zmíněné kaple.

Navázali jsme  úzkou duchovní spolupráci  s  Řádem  Misionářky lásky – Sestry Matky Terezy, které sídlí  v Ostravě – Přívoze, na ulici Palackého. Máme  možnost  se zapojit do jejich duchovního programu.

V případě zájmu je možné uživatelům zapůjčit, popř. i darovat různou literaturu, knihy (včetně Bible), časopisy, DVD, a jiné. Nabízíme uživatelům také možnost shlédnutí zajímavého dokumentu nebo  filmu.

Pravidelně každoročně pořádáme poutní výlety. Velmi oblíbená je námi navštěvované poutní místa Svatý Hostýn, Svatý Kopeček u Olomouce nebo Turzovku. Přestože jsou tyto poutě dobrovolné,  jezdí s námi téměř všichni  uživatelé. Podle počtu účastníků jezdíme i více auty.  Po ukončení této cesty nám uživatelé sdělují, jak se jim tato akce líbila.  Zájemci se mohou dostat i na pouť do Bosny a Hercegoviny (poutní místo Medžugorie).

Zúčastňujeme se také různých přednášek, koncertů a dalších duchovních a kulturních akcí. Vše hlavně záleží na zájmu našich uživatelů.

V případě osobního rozhodnutí pro přijetí víry, můžeme uživateli zajistit odbornou přípravu na svátost křtu nebo svátost biřmování.

Na závěr malý úryvek z knížky Petra Šabaky: Přijmout křest totiž znamená přijmout křesťanský styl života. Křest není vyvrcholením náboženského života člověka. Je teprve začátkem úžasné a dobrodružné cesty života s Bohem….