Menu Zavřeno

Program dne

Denní program na Azylovém domě Nová šance

Každý pracovní den začínáme v 7.45 hodin prohlídkou pokojů a úklidu v azylovém domě (AD) a pak se následně setkáváme v malé místnosti zvané „kaple“, k ranní modlitbě trvající cca 5-10 min. Toto setkání je pro naše klienty dobrovolné a jen na nich záleží, zda se jej účastní. Poté následuje společné sezení v kulturní místnosti, v letních měsících na venkovní pergole. Zde je možnost si popovídat, prodiskutovat a vyřešit vzniklé a vznikající problémy. Je to doba, kdy se všichni společně domluvíme na denním rozvrhu práce i úklidu na AD. Při tomto setkání mají všichni možnost říct, co je těší, jaké mají problémy, probereme témata, která jsou právě aktuální a v čem by naši uživatelé potřebovali pomoci.

Poté začíná „dopolední program“, smysluplná práce (ergoterapie) každého jednotlivce. Všichni se pravidelně zapojují do úklidu nejen pokojů, ale i společných prostor. Pracovní terapie se odvíjí nejen dle ročního období, ale dle aktuálních potřeb v areálu i na AD. Snažíme se o to, aby se uživatelé zapojili spolu s našimi zaměstnanci do údržby celého areálu Nové šance (sekání trávy, hrabání listí, v zimních měsících příprava dřeva na topení, úklid sněhu, atd.). Bereme samozřejmě ohled na to, aby uživatelé vykonávali práci dle svého zdravotního stavu, věku a svých možností. Součástí činnosti je také údržba, menší opravy nábytku na pokojích (drobné zednické práce, malování, pomoc při menších rekonstrukcích na azylovém domě, atd.).

Uživatelé navštěvují také naše dílny, dřevodílnu, kovodílnu a keramickou dílnu, kde pod vedením zkušených lektorů probíhá pracovní aktivizace. V rámci aktivit těchto dílen uživatelé se učí natírat, malovat, opravovat nářadí, vozíky, kolečka a vyrábět např. i pomůcky pro slabozraké a nevidomé děti. 

Nedílnou součástí našich aktivit je také chov drobného zvířectva (ovce, slepice, králíky, atd.), který je také začleněn do pracovní terapie.

Na přání našich uživatelů jsme také založili zahrádku, kde si sami pěstují např. brambory, rajčata, kedlubny, papriky, aj.

V odpoledních hodinách mají naši uživatelé možnost využití nově vybudovaného víceúčelového hřiště, kde si mohou zahrál, fotbal, nohejbal, basketbal, případně i volejbal.

Mohou využívat také naši velkou sportovní místnost, kde je vybavená posilovna, stolní tenis, kulečník, šipky, atd.

Mohou také ke svým výletům po okolí využívat jízdní kola, která jsou zapůjčena z projektu Kola pro Afriku.

Večer je čas na osobní věci, praní prádla, žehlení, chystání večeře, sledování televize, apod. Zvláště starší uživatelé využívají volné večerní chvíle k četbě knih z naší knihovny. V letních měsících často uživatelé sedí venku pod pergolou, kde prožívají společné večery, jejichž součástí bývá např. hra na kytaru, opékání špekáčků, atd.


Co přináší pracovní terapie pro naše uživatele …

Práce (ergoterapie) také slouží jako prostředek k tomu, abychom se navzájem lépe poznávali, spojili naše možnosti a proto plně podporujeme práci ve skupinách nebo alespoň ve dvojicích. Vytváří se nový sociální kontakt. Takto se buduje i jejich nitro, kde není nejdůležitější, co se dělá, ale jak se to dělá. Společnou činností vzniká mnoho podnětů pro diskusi i nové nápady. Prací klienty nejen zaměstnáváme, ale dáváme jim najevo naši důvěru i radost z dobře vykonané práce. Naši uživatelé se tímto učí i zodpovědnosti a vytvářejí si také pracovní návyky. Jsou našimi partnery, přestože jsou jasně vymezená pravidla.

Součástí naší činností je také pomoc různým neziskovým a charitativním organizacím. Jedna z nejvíce emotivních akcí jsou společné výlety „vozíčkářů“ z Hrabyně u Opavy po kulturních a přírodních památkách, kde naši uživatelé již několik let dobrovolně vypomáhají.  Při těchto výletech naši uživatelé poznávají, že na tom nejsou úplně nejhůř, jak si kolikrát myslí,  a mají možnost si uvědomit, že jsou kolem nich lidé, kteří jsou úplně odkázání na pomoc druhých.

V současnosti vypomáháme také řeholnímu řádu Sestrám Matky Terezy v Ostravě-Přívoze s údržbou zeleně a drobnými opravami jejich domu, Středisku rané péče s výrobou pomůcek pro nevidomé a slabozraké dětí, projektu Kola pro Afriku při nakládce kol pro děti v Africe. V projektu Kola pro Afriku v současnosti pracuje i několik našich současných i bývalých uživatelů.