Menu Zavřeno

Den za obnovu lesa

V sobotu dne 19. 10. 2019 se konala celostátní akce ,,Den za obnovu lesa‘ ‘ v Černém lese v Šilheřovicích. Této akce se dle dostupných informací zúčastnilo odhadem čtyři tisícovky lidí a to nejen obyvatel z blízké Ostravy, ale i dalších měst a obcí v okolí Šilheřovic.

Za naši organizaci se zúčastnily zástupci a to jak personálu, tak i našich uživatelů. Naši uživatelé měli pocit, že jsou užiteční i v tak velkém počtu lidí, kteří se rovněž zúčastnili této akce, a těšilo je, že po odchodu z našeho azylového domu se mohou kdykoliv jít podívat právě na ten ,,svůj‘‘ zasazený strom.

Akce se vydařila, bylo pěkné počasí a my jsme byli rádi, že jsme mohli opět pomoct dobré věci, které jsou ve veřejném zájmu zdejší obce.