Menu Zavřeno

Nová Asociace organizací v oblasti vězeňství

TZ: Nová asociace chce pomoci ke snížení recidivy v Česku
Praha, 23. 9. 2019


Ve čtvrtek 19. září byla v Praze založena Asociace organizací v oblasti vězeňství. Jejími zakládajícími členy je deset organizací: Český helsinský výbor, DP WORK, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní vězeňské společenství, Nová šance, Společnost Podané ruce, Romodrom, RUBIKON Centrum, ŠANCE P.R.O. a VOLONTÉ CZECH. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který úspěšně začleňuje lidi po výkonu trestu zpět do běžného života, zohledňuje potřeby obětí a zvyšuje bezpečnost v celé společnosti.


Prioritou asociace je, aby měli lidé po propuštění z vězení šanci na reintegraci, a aby byli na život na svobodě také připraveni. Výše recidivy v Česku je totiž velmi vysoká – do vězení se vrací sedm z deseti propuštěných. Snížení recidivy by znamenalo nejen zvýšení bezpečnosti ve společnosti, ale i úsporu nákladů daňových poplatníků na policii, justici, či vězeňství. 

Dle statistik Vězeňské služby (viz studie SARPO níže) až 60 % odsouzených nemá stabilní bydlení a 90 % přiznává, že má dluhy, z toho 73 % je není schopno splácet.  „Lidé, kteří opouští bránu věznice, to nemají vůbec snadné. Většinou vychází s igelitkou, pár set korunami v kapse, k tomu mají dluhy a hledat práci se záznamem v rejstříku také není lehké. Pokud se nemůžou spolehnout na rodinu, nemají ani kde přespat. Proto bychom chtěli, aby lidé propuštění z výkonu trestu měli kam se obrátit pro podporu. Bez ní mnozí z nich život na svobodě prostě nezvládnou a vrací se zpět do vězení,“ říká Petr Novák, jeden z členů výboru nově vzniklé asociace.

„Asociace chce pracovat na tom, aby potřebné služby byly dostupné všem lidem s trestní minulostí, ale i jejich rodinám a obětem trestných činů, pokud je potřebují. Rádi bychom v partnerské spolupráci se státními institucemi pracovali na zlepšení podmínek v českém vězeňství. Založení asociace vnímám jako první krok na této cestě,“ dodává Gabriela Kabátová, další členka výboru asociace.

Do výboru nově založené asociace byly zvoleny tyto osobnosti: Gabriela Kabátová (Mezinárodní vězeňské společenství), Mirka Maťátková (VOLONTÉ CZECH), Petr Novák (Nová šance), Lenka Ouředníčková (RUBIKON Centrum) a Lukáš Salivar (DP WORK). Členství v Asociaci je otevřené i dalším organizacím, které by se chtěly zapojit do prosazování změn ve vězeňství a v trestní justici. A posílit tak spolupráci a výměnu zkušeností mezi různými aktéry.

Kontakty na členy výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství:
Gabriela Kabátová,  gabriela.kabatova@prisonfellowship.cz, 602308210
Mirka Maťátková, mirka.matatkova@volonte.cz, 776 884 588
Petr Novák, nova.sance@koblov.cz, 731 265 982
Lenka Ouředníčková, ourednickova@rubikoncentrum.cz, 734491024 
Lukáš Salivar,  Lukas.Salivar@dpwork.cz, 734266639

Charakteristiky odsouzených v českých věznicích (dle statistik SARPO 2018):
–    45 % má zkušenost s dlouhodobou nezaměstnaností (6 měsíců bez přerušení ve 3 letech před nástupem trestu);
–    49 % má pouze základní vzdělání;
–    přes 60 % má zkušenost s návykovými látkami jako alkohol a drogy, případně s gamblingem
–    téměř 50 % nevyrůstalo v původní rodině
–    Analýza rizik a potřeb odsouzených, vzorek 20.000 osob po nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2019/02/SARPO.pdf