Menu Zavřeno

Pomoc našich uživatelů dětem

Dne 30. 10. 2019 přijely do našeho areálu Nová šance prožít den podzimních prázdnin děti ze sociálně slabých rodin společně se Sestrami Matky Terezy, které se o ně ve volných chvílích starají a pomáhají jim smysluplně využívat volný čas.
Tento den byl pro děti velmi radostný a přínosný. Hned po příjezdu se všechny děti společně nasnídaly v pergole u naší vrátnice, a poté proběhla v místnosti na hlavní budově, kde je zřízena tzv. kaplička, mše svatá.
Následně děti měly možnost zapůjčení kol a jezdit na nich. Tyto kola byly k dispozici od organizace Kola pro Afriku, které mají u nás centrální sklad pro celou naši republiku. 
Děti zhlédly také naše zvířátka (slepice, ovečky, králíčky a kočku společně s koťátky).
Rovněž bylo využito nové sportovní hřiště, které se nám podařilo vybudovat pro naše uživatele v blízkosti azylového domu. Na něm si také kluci zahráli fotbal. 
Tímto také děkujeme panu starostovi obce Šilheřovice Mgr. Radku Kaňovi a společnosti ČEZ, kteří se hlavní měrou zasloužili o vybudování tohoto hřiště.
Naši uživatelé také aktivně a rádi pomáhali s přípravou na tento den, který zde u nás měly děti prožít. Dětem přichystali teplý čaj, nachystali dřevo k přípravě táboráku, připravily pruty na opékání párků atd. Společně s dětmi malovali křídou na tabuli různé obrázky, květinky, přírodu. Menším dětem se to velmi líbilo.
Děti i uživatelé si tento prázdninový den užili. Děti projevily zájem k nám opět přijet, což jim velmi rádi umožníme. 

Jsme rádi, že naši uživatelé, kteří mají velmi temnou minulost, mohli opět prožít velmi krásný pocit, a to tím, že svůj čas a práci dovedli věnovat dětem ze sociálně slabých rodin. Za to jim patří velké díky.