Menu Zavřeno

Pomáhej pohybem pro hřiště našich klientů

Cílem projektu je vybudování hřiště, které bude využíváno klienty (muži po výkonu trestu) azylového domu Nová šance, z.s. a dětmi ze sociálně slabých rodin. Z nadačního příspěvku dojde k uhrazení sportovního příslušenství (fotbalové branky, basketbalový koš, basketbalové sloupky, míče) a zejména nalajnování hřišť uvedených sportů.
Nová šance, z.s. je nezisková organizace, zabývající se již 20.let pomocí mužům propuštěných z výkonu trestu a jejich začlenění zpět do společnosti. Dle informací Ministerstva spravedlnosti jsme jediným zařízením v České republice. Podílíme se na různých projektech (Kola pro Afriku), pořádáme dětské a sportovní dny pro děti ze sociálně slabých rodin.
Cíl: 82 140,-Kč
Děkujeme za vaši podporu

Nová šance, z.s.
Moravskoslezský kraj
www.koblov.cz