Menu Zavřeno

Pouť na Sv. Hostýn

Dne 08. 12. 2020 jsme se zúčastnili spolu s našimi klienty výletu na Sv. Hostýn.  Měli jsme možnost shlédnout velmi pěkné okolí baziliky, navštívili jsme také kapli plačící Paní Marie a prošli jsme si také velmi krásnou Jurkovičovou křížovou cestu, která byla v minulých letech kompletně zrekonstruovaná.  Zúčastnili jsme se také mše svaté v místní bazilice, při které jsme měli možnost každý sám poděkovat Pánu Bohu a Panně Marii za již končící náročný rok. Klientům se bazilika velmi líbila a téměř všichni navštívili toto vzácné poutní místo (nejnavštěvovanější na Moravě) vůbec poprvé. Na závěr naši pouti jsme poobědvali v místní restauraci a následně jsme se vydali na cestu zpátky. Všem klientům se tato pouť líbila a projevili přání zúčastnit se zase dalšího výletu.