Menu Zavřeno

Úspěšná komentovaná prohlídka dne 12.7.2020

Dne 12. 07. 2020 proběhla v našem areálu Nová šance komentovaná prohlídka, kterou pořádalo Slezské zemské muzeum. Průvodcem byl jeho pracovník p. Bc. Patrik Falhauer.

Úspěšnost této akce nasvědčoval zejména hojný počet zúčastněných osob, kterých bylo odhadem 90. Tito účastníci měli možnost při této příležitosti navštívit interiéry vybraných budov, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné.

Návštěvníci shlédli interiéry budov, které byly v minulosti využívány vojáky a důstojníky armády. Poslechli si také historii a předmět využívání těchto budov, a to jak v minulosti, tak v současné době.

Navštívili jsme budovu, kde byli ubytování vojáci. V současnosti je objekt využíván neziskovou organizací Kola pro Afriku. Následně budovu nazývanou Kinosál, kde se promítalo na plátno. Pokračovali jsme pak prohlídku budovy, kde byli ubytování důstojníci a měli svou vlastní knihovnu a následně Důstojnický klub. Otevřeny k nahlédnutí a prohlídce byly také dnešní cvičné dílny, které slouží k pracovní aktivizaci uživatelů azylového domu.

Prohlídky se také zúčastnil ředitel Nové šance p. Petr Novák, který také přispěl svými informacemi ohledně objektu. Rovněž informoval o činnosti Azylového domu Nová šance. Ten se v současnosti nachází v budově, která v minulosti sloužila jakožto nemocnice, či zotavovna pro nemocné, popř. raněné.

Prohlídka byla ukončena v budově číslo 6, která byla jídelnou. Tam také zúčastněným návštěvníkům bylo nabídnuto malé občerstvení. Výborné koláčky byly z Šilheřovické pekárny.