Menu Zavřeno

Výlet našich klientů na Gruň

V sobotu dne 03. 10. 2020 se téměř všichni naši klienti zúčastnili krásného výletu na Gruň. Účastnili se pěšího výstupu od hotelu Charbulák po Švarnou Hanku, kde si dali menší občerstvení a odpočinuli si. Na zpáteční cestě se zastavili v jedné chatě, kterou nám poskytli dobří lidé, kde se zotavili pro ně z náročného výletu, dali si kafe a poté pokračovali zpátky.

Na zpáteční cestě se také zastavili v kostele v Ostravě-Hrušově, kde měli možnost shlédnout kopii korunovačních klenotů, což byl pro naše klienty nevšední zážitek.

Celodenní program výletu se našim klientům líbil a zvláštní poděkování patří naši zaměstnankyni, p. Ladě Gižové, která toto všechno zorganizovala. Všichni se již těší na další výlet a to také i proto, že jak nám naši klienti sami řekli, tak se dlouhé roky žádného výletu nezúčastnili.