Menu Zavřeno

Nakládka kol v Koblově

Minulý týden se u nás v areálu po delší době uskutečnila další nakládka kol do státu Gambie v Africe. Naložilo se cca 350 kol a k tomu 130 krabic náhradních dílů. Na nakládce se podíleli kromě našich klientů z Nové šance, také klienti z výchovného ústavu pro mladistvé z Ostravy – Hrabůvky. Tímto také všem děkujeme za jejich pomoc.

Samozřejmě velký dík patří vedení organizace Kola pro Afriku, o.p.s., kteří tuto akci organizovali, zajišťovali a i nadále pomáhají africkým dětem.