Menu Zavřeno

Návštěva otce biskupa v Nové šanci

V pátek 21.10.2022 nás v Nové šanci navštívil apoštolský administrátor Ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David.

Otce biskupa pan ředitel seznámil s činností Nové šance, s areálem ve kterém sídlíme víc jak 20 let a zmínil se také o využití nebytových prostor, které Nová šance zdarma poskytuje neziskovým organizacím jako jsou např. Diecézní charita ostravsko-opavská, Mary´s Meals, Kola pro Afriku, ….

Následně si otec biskup prohlédl náš areál, ukázali jsme mu naše dílny (také pomůcky pro nevidomé děti, které naši klienti pomáhají vyrábět), následně viděl právě probíhající nakládku kol pro děti z Afriky a na závěr jsme mu ukázali azylový dům, kde bydlí naši klienti.

Otec biskup se zajímal o začlenění těchto lidí zpět do společnosti a osudy dnes již bývalých klientů, jak a kde bydlí, jak se jim daří, atd..

Na závěr své návštěvy nám popřál do naší práce hodně zdaru, síly a Božího požehnání.

Byli jsme rádi, že i při nedostatku času, který jistě otec biskup má, si našel čas a navštívil naši organizaci, která se snaží pomáhat mužům po výkonu trestu.

Měli jsme také velkou radost z jeho dárku, který jsme od něj dostali.

Cvičná keramická dílna
Cvičná dřevo a kovodílna
Sportovní místnost pro klienty
Před azylovým domem