Menu Zavřeno

Pomoc klientů Nové šance Ukrajině

V minulých dnech připravili klienti v nebytových prostorách naši organizace prostory o rozloze 80 m2.

Abychom mohli pomoci lidem na Ukrajině se sběrem různých věcí, bylo potřeba opravit podlahy, opravit zdivo, vymalovat tyto prostory, natřít okna atd. Jsme rádi, že i naši klienti pochopili, že mohou pomoci i v tak vážné době.

Do budoucna máme v plánu připravit ještě dalších minimálně 50 m2.

Jsme rádi, že může alespoň malou měrou přispět k nedostatku skladových ploch v Ostravě a okolí.