Menu Zavřeno

Pomoc vězňů Ukrajině

V sobotu dne 5.3.2022 pracovalo u nás v areálu Nové šance 6 vězňů z věznice Ostravy – Heřmanic, kteří nám pomáhali vyklízet prostory, které budou sloužit jako sklad potřebných věcí pro Ukrajinu. Tito vězni pracovali celé dopoledne, byli velmi pracovití a ochotní.

Po skončení této nelehké a namáhavé práce, je pan ředitel provedl areálem a ukázal jim naše dílny (stolařskou a zámečnickou), chov domácí zvířectva a nakonec i sportovní místnost, kde mají naši klienti posilovnu, mohou si tam zahrát stolní tenis atd…

Celá tato akce byla zakončena bohatým pohoštěním v kulturní místnosti našeho azylového domu.

Tímto bychom chtěli poděkovat vedení věznice Heřmanice, zvláště panu zástupci ředitele Mgr. Čejkovi za velmi dobrou spolupráci při zajišťování této akce.