Menu Zavřeno

Spolupráce s Vazební věznicí Ostrava

V rámci dlouhodobé spolupráce s Vazební věznicí Ostrava, k nám v sobotu 23.7.2022 přišlo pomoct šest vězňů. V našem velkém areálu nám pomohli s pracemi na naší velké květinové skalce u azylového domu, kde bylo potřeba ostříhat keře, vytrhat plevel, pokopat a posekat trávu. Dále nám pomohli i u našich ovcí kde nám vyvezli hnůj z ovčína a udělali celkový pořádek. V neposlední řadě ještě pomohli na závěr brigády s přestěhováním velkých kol slámy do skladu, kde máme seno i slámu pro naše zvířata. 

Po práci jim bylo zpestřením to, že jim naši klienti uvařili kávu, nachystali občerstvení a nakonec jsme celou brigádu zakončili  grilováním klobásek. Všem se tato akce líbila.

Tímto bychom chtěli také poděkovat vedení Vazební věznice, zvláště panu řediteli za umožnění brigády v naší organizaci Nová šance.