Menu Zavřeno

Výlet na Svatý Kopeček

Dne 24. 08. 2022 se naši uživatelé, společně s vedoucí azylového domu, sestrami Matky Terezy a dalšími lidmi bez domova z Ostravy, zúčastnili výletu na Svatý Kopeček. Sestry zajistily dopravu tam i zpět soukromým autobusem.

Všichni účastníci výletu navštívili poutní místo, kde se nachází chrám Navštívení Panny Marie, který byl při návštěvě papeže Jana Pavla II. prohlášen dne 21. května 1995 za baziliku minor. Tam proběhla mše svatá, poté proběhla prohlídka baziliky s odborným výkladem průvodce, který nám nejen sdělil informace o historii baziliky, ale také ochotně odpovídal na položené dotazy účastníků výletu. Po skončení prohlídky jsme všichni společně poobědvali velmi dobrý a vydatný oběd, za který můžeme velice poděkovat právě sestrám Matky Terezy a panu Kalisovi, kteří tento oběd připravovali a poté s láskou a úsměvem na rtu servírovali. Po společném obědě byl dostatek času k jeho využití dle vlastního uvážení každého výletníka. Někteří jej tak využili procházkou alejí stromů, prohlédli si dům, ve kterém pobýval Jiří Wolker či poseděli v krásné kavárně nad šálkem dobré kávy. Po této pauze jsme se opět sešli a ukončili pobyt na Svatém Kopečku poslední společnou modlitbou. Poslední milé překvapení nám přichystaly sestry Matky Terezy v podobě pozvání na zmrzlinu. Pak jsme se již těšili domů, čekal nás autobus a cestu jsme si krátili nejen modlitbami, ale také veselými písničkami. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.

Navázala se nová přátelství, a dokonce někteří muži, kteří neměli kde bydlet se obrátili na nás o  pomoc v podobě sociálního poradenství i s dotazem na možnost ubytování v našem azylovém domě.