Menu Zavřeno

Děti z oratoře Dona Bosca

Dne 7.3.2023 navštívilo naši organizaci Novou šanci několik dětí z oratoře Dona Bosca, protože mají prázdniny.

Na našem novém hřišti měli možnost si zahrát fotbal a další míčové hry.

Poté měli možnost malého občerstvení a mohli si opéci na ohni špekáčky u našeho azylového domu.

Dětem se návštěva velmi líbila a jak sdělily všechny děti, rády by přijeli zase znovu.

Velký dík patří taky Otci Pavlovi z Dona Bosca, který všechno velmi dobře zorganizoval.