Menu Zavřeno

Pan ministr v Nové šanci

Dne 27.března 2023 v odpoledních hodinách, v rámci své návštěvy v Ostravě, naší organizaci Nová šance navštívil ministr spravedlnosti pan JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

Pan ministr nás navštívil společně se svými náměstky, vrchní ředitelkou sekce dohledu a justice a předsedou Krajského soudu v Ostravě.
Po srdečném přivítání jsme jej provedli po našem zařízení a ukázali jsme mu naše cvičné dílny a výrobky klientů. Velmi jej zaujaly výrobky pro nevidomé a slabozraké děti. Pokračovali jsme ukázkou naší velké sportovní místnosti (s posilovacími stroji, kulečníkem, pingpongovým stolem, atd.), kterou si klienti sami zrenovovali. Měl možnost vidět i naše aktivity v oblasti chovu drobného zvířectva (ovce, slepice, králíci, atd.).
Návštěva se zastavila i u neziskového projektu Mary’s meals, kterému poskytujeme zázemí (sklady a kanceláře).
Na konci návštěvy si pan ministr prohlédnul také náš azylový dům a krátce jsme pobesedovali na naší kulturní místnosti, kde bylo pro celou návštěvu připraveno občerstvení.

Jsme velice rádi, že pan ministr se u nás cítil dobře, obdivoval naši práci s muži po výkonu trestu a vyjádřil nám velké poděkování.