Menu Zavřeno

Ukliďme Česko

Dne 31.3.2023 v pátek pořádala obec Šilheřovice akci s názvem Ukliďme naši obec Šilheřovice v rámci dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Česko“.                                                              

Této akce se zúčastnilo spolu s dalšími dobrovolníky i několik klientů našeho azylového domu včetně personálu. Cílem této akce bylo sesbírat všechny odpadky, které se nacházely na okrajích cest, lesů,  zdejšího rozlehlého parku a jeho okolí, jež jsou součástí katastru obce Šilheřovice.  Za celé dopoledne posbírali tolik pohozených a vyvezených odpadků a nachodili tolik kilometrů, že i přes veškerou únavu, je hřálo u srdce, že vykonali dobrý skutek. Poté všem zúčastněným, pracovníci obecního úřadu, přichystali malé pohoštění.

Touto cestou bychom také my chtěli poděkovat všem dobrovolníkům za jejich ochotu a pomoc při této úklidové akci.