Menu Zavřeno

Poděkování za pomoc

Chceme tímto všem srdečně poděkovat, kteří naší organizaci darovali ušité roušky a další ochranné pomůcky, zvláště lidem z farnosti Ostrava-Mariánské Hory a Šilheřovice. Zvláštní poděkování patří…

Poděkování panu Mrázkovi

Klienti našeho Azylového domu měli možnost navštívit několik utkání na nedávno skončeném juniorském mistrovství světa v ledním hokeji v Ostravě. Velký dík za to patří panu Mrázkovi…

Den za obnovu lesa

V sobotu dne 19. 10. 2019 se konala celostátní akce ,,Den za obnovu lesa‘ ‘ v Černém lese v Šilheřovicích. Této akce se dle dostupných informací zúčastnilo odhadem čtyři…

Pomoc na Třebovickém koláči

Ve dnech 13 – 15. září 2019 se naši uživatelé zúčastnili při zabezpečení hudebního festivalu v Ostravě – Třebovicích. Byli jsme organizátory této akce požádáni, abychom postavili…